header_image
Търсене
Намерихме 0 резултата. Искате ли да видите резултатите сега?
Търсене
намерихме 0 разултата
Резултати от търсенето

ДОГОВОР ЗА ПОСРЕДНИЧЕСТВО

Публикувано от Anton Kisiov на 11.03.2016
| 0

Този договор може да има и други наименования: Комисионен договор, Договор за поръчка, Договор за изключителни права.

Този договор се сключва между клиента (продавач, купувач, наемодател, наемател) и Агенцията – посредник. В него се уреждат взаимните отношения между двете страни за постигане на крайната цел – да се изпълни от посредника желанието (поръчката) на клиента (покупка или продажба на имот, наемане или отдаване на имот по наем). Сключването на такъв договор е желателно условие за нормални бъдещи взаимоотношения.

В договора се описва имота по нотариален акт, отразява се продажната му цена, срока за изпълнение, възнаграждението на посредника, правата и задълженията на всяка една от страните и други взаимни договорености.

След подписването на посредническия договор Агенцията гарантира на клиента, че в рамките на определен срок се ангажира с офертата му, ще бъде лоялна и ще го държи в течение на дейността си. Тя се задължава активно да рекламира подадената оферта във всекидневни и периодични специализирани издания, в местните телевизионни канали и радиа, чрез компютърна информационна система, свързваща фирмите за недвижими имоти в даден район или град, в Световната информационна система – Интернет. При този вид реклама офертата на клиента става известна в страната и в чужбина. Всяка Агенция има своя рекламна политика.

Правят се и пълни проверки за валидността на предоставените документи, за да се избеге опасността от измама или злоупотреба с цел да се осигури нормално и законно осъществяване на самата сделка. Крайната цел е чрез всеобхватна работа да се намери потенциалния клиент за имота и да се завърши сделката. Фирмата е морално задължена да посредничи до постигане на крайния резултат – изповядване на сделката пред Нотариуса или подписване на Договора за наем.

Често клиентът има притеснения, когато му се предложи да подпише такъв договор и отказва. Страхува се, че ще бъде измамен и хванат в капан. Той трябва да разбере, че подпише ли такъв договор, Агенцията и съответният брокер се заемат изцяло и професионално с неговата оферта, без да жалят пари и време и намират другата страна при най-изгодни условия и за двете страни. И в правово отношение протичането на сделката до нейния край ще бъде перфектна. Брокерът знае, че ще спечели, което е достатъчна причина той да си свърши работата безкористно, всеотдайно и професионално. Продажбата на имота е с висока степен гарантирана при условие, че е предоставена пълната необходима информация за имота и исканата цена е съобразена с пазарната.

На клиента трябва да се обясни, че ако не подпише Договор поръчка и пусне офертата си в няколко Агенции, сделката се забавя, липсва концентрация и конкретна работа по имота, информацията и отговорността се прехвърлят, вниманието се насочва към обекти с договори. Брокерът знае, че сключване на сделка в този случай е въпрос на случайност. И тогава защо да работи и пръска за случаен клиент пари, които едва ли ще му се върнат. Такива похвати бизнесът не допуска.

Всяко забавяне на сделката от своя страна влияе върху цената на имота, върху самочувствието на Продавача и неговата текуща работа, върху името на Агенцията.

Желанието на Агенцията – посредник да сключи такъв договор е ясна – да се застрахова, че клиентът няма да предложи на други фирми своя имот.

Агенцията също има своите притеснения. В практиката има случаи, когато клиентът занимава със своя имот и

други фирми, въпреки подписването на договор.

Кога договорните отношения ще бъдат гарантирани напълно? Когато нашето законодателство вземе превантивни мерки за нелоялни клиенти или Агенции. Когато при установяване на нарушаване на договорни отношения съдебната система отреагирва с бързи и качествени съдебни производства. Тогава няма да има предпоставка за некоректност, измама и притеснения нито от клиентите, нито от Агенциите – посредници.

ВАЖНО!

Ако след внимателно проучване и препоръки сте се спрели на дадена Агенция тя да продаде вашия имот, най-удачно е да се подпише Договор поръчка.

Договорът поръчка има юридическа стойност и защитава както клиента, така и Агенцията.

Коментирай

Вашият email адрес няма да бъде публикуван.

  • Търсене