Търсене
Намерихме 0 резултата. Искате ли да видите резултатите сега?
Търсене
намерихме 0 разултата
Резултати от търсенето

Екип на "Къщи Кисьов"

Адвокат Георги Марков

Магистър по право от ПУ „Паисий Хилендарски“ .
Професионалното си развитие стартира през 2009г.  като започва работа
като юрисконсулт. Работи последователно в община Пловдив, община Марица
както и в търговски дружества в частния и публичния сектор. Специализира
в областта на обществените поръчки, административното, гражданското и
търговското право.

Адвокат Марков притежава богат професионален опит в процесуалното
представителство по различни видове дела – търговски, граждански,
трудови, административни, данъчни, наказателни и интелектуална
собственост пред съдебните органи, прокуратурата и особени
администрации, в частност КЗК и Патентно ведомство. От 2017г. г-н Марков
е адвокат на свободна практика.

Владее английски език.

https://georgimarkov-law.com/