header_image
Търсене
Намерихме 0 резултата. Искате ли да видите резултатите сега?
Търсене
намерихме 0 разултата
Резултати от търсенето

„Как се отопляват сглобяеми къщи?“

Публикувано от Anton Kisiov на 14.05.2021
| 0

Сглобяемите къщи са високо енергоефективни. Те са проектирани по такъв начин, че може да избереш всякакъв вид топлоносител.

Има различни варианти за отопление на сглобяема къща, които се избират съобразно инфраструктурата и желанията на собственика.

Повечето сглобяеми къщи се отопляват с електрически конвекторни радиатори, тъй като режимът им на работа е оптимизиран, а електрическата консумация- намалена.Използват се често поради малките топлозагуби. Това е най-екологичният тип отопление.

Всяка сглобяема къща може да се отоплява и на твърдо гориво с дърва и въглища.

Пелетните котли и климатиците също са опция за отопление на сглобяемата къща.

Термопомпеното отопление също е вариант за сглобяемата къща. Отоплението с термопомпи спестява още повече електроенергия.

По начало малката загуба на енергия при сглобяемите къщи дава възможност да се използва какъвто и да е енергоизточник. Освен това, той може да е с много по-висока енергоефективност.

Преди да вземеш решение какъв тип отопление желаеш за твоята сглобяема къща, трябва да се съобразиш с факта какъв период от време ще прекарваш там, дали твоята сглобяема къща е за постоянно живеене или за почивка.При инсталирането на отоплителната система трябва да се отчитат правилно топлинните загуби, което се прави още при самото проектиране на сглобяемата къща.

Сглобяемите къщи са универсални и не поставят ограничения пред нито една отоплителна система.Значително намаляват разходите за отопление на сглобяемата къща, тъй като конструкцията й е енергоефективна и мощността на топлоносителя е в пъти по-малка от този на монолитните къщи.

Както казахме в сглобяемата къща може да се използва всякакъв вид отопление.Колкото е по-подходящ един вид отопление за една монолитна сграда, толкова е подходящ и за отопление на сглобяема къща.

Фактът, че конструкцията е сглобяема не е показател за ограничение при избора на отоплителна система.

Сглобяемите къщи са нискоенергийни.Това означава, че нуждата от отопление и климатизация се намалява до голяма степен.

Разходите за климатизация на една сглобяема къща са много по-малки от тези на монолитна сграда.Причината за това е в използването на материалите, от които се изработват сглобяемите конструкции.Употребяват се такива като каменна вата и гипсокартонени плоскости, а това прави сградата енергийноефективна.Нека не забравяме и качественото остъкление, което има топлоизолационни свойства.

Сглобяемата къща в комбинация с качествено изработени врати и прозорци, ще ти даде уюта и комфорта от който се нуждаеш.

Технологията им на изграждане позволява избягването на термомостове и конденз.

Температурната разлика между стената и въздуха вътре при сглобяемите къщи е 1 °, докато при монолитните е 7-8°.

С правилното топлоизолиране разходите при сглобяемите къщи стават минимални.

  • Търсене