header_image
Търсене
Намерихме 0 резултата. Искате ли да видите резултатите сега?
Търсене
намерихме 0 разултата
Резултати от търсенето

КОМИСИОННО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА АГЕНЦИЯТА – ПОСРЕДНИК В БЪЛГАРИЯ, ЕВРОПА И САЩ

Публикувано от Anton Kisiov на 11.03.2016
| 0

За извършена посредническа дейност клиентът заплаща на Агенцията възнаграждение. Ето какво е то у нас:

5.1. При покупко-продажба на имот. За нашата страна в зависимост от района и естеството на сделката комисионното възнаграждение варира обикновено от 1% до 3% от продажната цена на имота и се заплаща както от Купувача така и от Продавача – най-често при подписване на Предварителния договор, но е възможно да се договори и друго време за плащане, както и друга стойност на възнаграждението.

В една част от западноевропейските държави комисионната се плаща единствено от Продавача, освен ако той успее да преговаря с Купувача за поемане на част от сумата.

В САЩ работи и така нареченият сконтов брокер, който продава имотите срещу твърда комисионна от 1000 долара. Там “агент недвижими имоти” е престижна професия. Кандидатите инвестират в своето обучение, полагат изпити, след което получават лиценз, различен за всеки щат. Чак тогава те имат право да работят като посредници. Агентите на недвижими имоти там работят на практика като самостоятелни предприемачи под шапката на голяма компания, получават до 50% комисионна от всяка сделка, но сами поемат част от разходите за реклама, маркетинг, привличане на клиенти, и т. н.

В Русия, където мащабите са много по-големи, брокерите работят в Агенции с 1500 – 2000 служители и заплащането им е обвързано изцяло с реализираните сделки. Има данни за комисионни при тях от 10%.

Ето къде сме ние по получено възнаграждение (комисионна, изразена в проценти от продажната цена на имота) спрямо посредническите агенции по света (данни на Международната компания ЕРА, която през 2006 г. встъпи и у нас, публикация в Информационния бюлетин на НСНИ, бр. 1/2007 г). Представени са сведения и за агенциите и брокерите, които реализират сделките. Анализът е направен сред 16 европейски държави и проследява тенденциите на техните пазари през 2005 г.

Посредниците на пазара на имоти

Страна Брой брокери Брой агенции за имоти Среден брой на брокерите в една агенция Пазарен дял на агенциите (%) Комисиона (%)
Австрия 2500 2000 2 58 4
Белгия 8270 1600 2-3 50 3
България 9000 3600 2,5 38 3
Великобритания 25 000 14 000 2 90 1,4
Германия 55 000 30 000 1,8 30 4,7
Гърция 11 500 5000 2 30 3
Ирландия 2100 950 2 90 1,5
Испания 80 20 000 4,2 55 4-5
Люксембург 650 400 1,5 60 3
Португалия 15 250 3393 4,5 50 4
Франция 100000 25 000 4 55 6
Финландия 4200 1400 3 71 3
Холандия 6000 5000 1,2 75 1,4
Чехия 8750 3500 2,5 50 5
Швейцария 6000 3500 1,8 25 2,4
Швеция 5327 2500 2,1 84 3,2

За да се прецени точно стойността на възнаграждението на брокера в дадена държава и се сравни с нашата, следва да се има предвид и продажната цена на един квадратен метър жилищна площ за съответната страна.

5.2. При наемни отношения. Често срещана практика у нас е комисионното възнаграждение да е еднократно 50% от размера на месечния наем. То се заплаща и от Наемодателя и от Наемателя. Това не означава, че този процент не може да бъде договарян, особено при големи наеми. В различните населени места на страната комисионното възнаграждение е различно и е в зависимост от много фактори – местни и национални. Има фирми, чиято оферта е 60% и други – 100% от размера на наема. Някои фирми договарят безплатно за една от страните (обикновено за Наемодателя), като увеличават процента на другата.

ДОБРЕ Е ДА СЕ ЗНАЕ

Заплащането най-често става при подписване на Договора за наемните отношения.

Комисионните не се регламентират със закон, а се определят от пазара и от традициите.

Коментирай

Вашият email адрес няма да бъде публикуван.

  • Търсене