header_image
Търсене
Намерихме 0 резултата. Искате ли да видите резултатите сега?
Търсене
намерихме 0 разултата
Резултати от търсенето

„Нужни документи за сглобяема къща?“

Публикувано от Anton Kisiov на 16.03.2021
| 0

Какви документи са ми нужни за сглобяема къща?

Нужни документи за сглобяема къща?

Много чест въпрос. В България за съжаление, обикновения потребител е оставен да се лута между институциите, когато реши да започне проектиране на сглобяема къща. Сглобяемите къщи изискват документация, като всяка друга къща, независимо дали сглобяема къща или не.

Когато решите да започнете сглобяема къща са ви нужни следните документи за започване на проектирането:

  1. Нотариален акт на парцела, където ще бъде проектирана сглобяемата къща
  2. Скица виза ( издава се от главния архитект на общината по местонахождението на имота на сглобяема къща )
  3. Изходни данни от енергийна компания ( данни за проектиране за сглобяема къща )
  4. Изходни данни от водоснабдяване и канализация ( данни за проектиране за сглобяема къща )
  5.  Геодезическо заснемане на имота за сглобяема къща

Когато сте готови с набавянето на горните документи за сглобяема къща, може да направим среща в офиса на сглобяеми къщи Кисьов, за да започнем проектирането на сглобяема къща. Всяка сглобяема къща се проектира до четиредесет и пет дни от датата на набавянето на всички документи за сглобяема къща.

След като е готов проекта за сглобяема къща го входирате в общината по местонахождението на имота, след което получавате разрешение за строеж.

Сглобяеми къщи Кисьов съдейства в целия процес за набавяне на документи за сглобяема къща.

Разполагаме с компетентни екипи сформирани през годините настойчива работа, които включват:

  • Проектантски екип за сглобяема къща
  • Юридически екип за сглобяема къща
  • Авторски надзор за сглобяема къща