header_image
Търсене
Намерихме 0 резултата. Искате ли да видите резултатите сега?
Търсене
намерихме 0 разултата
Резултати от търсенето

„Спести време и изгради сглобяема къща Кисьов до десет дни!“

Публикувано от Anton Kisiov на 26.01.2021
| 0

Много добра енергоефективност и качество, отличава сглобяемите къщи от конвенционалните.

Сглобяеми къщи Кисьов предлага добро решение на твоите жилищни нужди. Разполагаме с много обекти в цяла България.

Конструкцията на сглобяемата къща е метална, разработена от стенни панели и метални покривни ферми, изготвени предварително по конструктивен проект в цех на строителя.
Стенните панели се състоят от носеща метална рамка, изработена от тънкостенни студеноогънати профили. Между профилите се поставя изолация и панелите се затварят от двете си страни с плоскости от фиброцимент. Връзките между отделните метални елементи се осигуряват чрез заваръчни шевове.
Размерите на стенните панели се определят от технологични изисквания (удобство за монтаж, тегло на панела, възможности за транспорт до мястото на монтажа).
Покривните ферми са изработени изцяло от тънкостенни студено огънати профили.
Решението на конструкцията се извършва с програмен продукт, работещ по метода на крайните елементи (МКЕ).

Бързото време за доставка и сглобяване  на сглобяеми къщи Кисьов ти позволява да спестиш от времето, както и от различните майстори, които изискват индивидуален ангажимент и са много претенциозни и често променят условията в договорките.

Интересна особеност за сглобяеми сгради Кисьов е, че се строят изключително бързо, тъй като се използват готова конструкция, която се сглобяват на място а мокрите и бавни процеси почти липсват. Освен това е важно да се отбележи, че сглобяеми къщи Кисьов имат множество предимства, които ги правят значително по-привлекателна и дори предпочитана опция. Едно от тях е фактът, че се изграждат в голяма степен от един екип работници, което в последните години е силно дискутиран въпрос и хората все повече и повече започват да се съобразяват, имайки впредвид липсата на надеждни кадри и работници.

Сглобяеми къщи Кисьов са много ефективни по отношение на разход на топлина, тъй като са много добре топлоизолирани и намаляват разходите по отопление през студените месеци и за охлаждане през лятото. Бързината на строителство също е ключово предимство на сглобяемите къщи – както вече споменахме то се дължи на свеждането до минимум на мокрото строителство, както и на това, че модулите са предварително изработени.

Външните стени са от панели, съставени от бетон панел от двете страни с топлоизолация експандиран пенополистирол с коефициент на топлопроводност λ = 0,035 W/ mК с дебелина 124 мм

Външна стена метална конструкция с бетон панел Съпротивление на топлопреминаване от външ. страна Rв= 0,04 m²K/W Съпротивление на топлопреминаване от вътр.страна Ri= 0,13 m²K/W Строителен елемент δ λ R m W/m.K m²K/W 1 Бетон панел 0,008 1,750 0,005 2 Топлоизолация EPS 0,124 0,035 3,543 3 Бетон панел 0,008 1,750 0,005 Rl= 3,552 R = Rв+Rl+Ri = 3,72 m²K/W U = 0,27 W/m2К U реф. = 0,28 W/m2К

 

Коментирай

  • Търсене