header_image
Търсене
Намерихме 0 резултата. Искате ли да видите резултатите сега?
Търсене
намерихме 0 разултата
Резултати от търсенето

„Нужно ли е разрешение за строеж на сглобяема къща Кисьов?“

Публикувано от Anton Kisiov на 11.02.2021
| 0

„Нужно ли е разрешение за строеж на сглобяема къща Кисьов?“

Строеж на сглобяема къща? – ДА!

Сглобяемите къщи станаха хит в последните години, поради липсата на компетентна работна ръка, специалисти и майстори, които да умеят да строят и да довършват обекти и различни СМР ( строително – монтажни дейност )

Поради тази причина все повече хора започнаха да предпочитат сглобяеми къщи. Те стават бързо и са също толкова устойчиви във времето. Цялата сглобяема къща се доставя и сглобява от един екип, което я прави идеално решение за твоите жилищни нужди в различни населени места. строеж на слгобяема къща

Често в компанията ни получаваме въпроси, какви документи са нужни за сглобяема къща Кисьов, затова държим да те информираме и тук. Нашата цел е бързо, лесно и удобно да получиш своята нова къща:

В сглобяеми къщи Кисьов имаме екипи за изготвяне на проекти за община, както и строителен надзор.

Одобряването на инвестиционен проект за сглобяема къща, издаването на разрешение за строеж, сключването на договор за надзор и договори за авторски надзор със съответните проектанти на сглобяеми къщи, съставянето на съответните актове, които следва да бъдат представени пред органа, издал разрешенеито за строеж за сглобяема къща, е прерогатив и задължение на възложителя. В този контекст са и разпоредбите на приложимото законодателство. строеж на слгобяема къща

Съгласно чл.161, ал.1 от ЗУТ именно възложителя или упълномощено от него лице осигурява всичко необходимо за започване на всяка строително-монтажна работа за сглобяема къща. Разрешаването на организационно-административните въпроси по отношение на всеки един етап от строително-монтажните дейности на всяка сглобяема къща е в тежест и е основно задължение на възложителя. Търговско дружество може да се очаква единствено необходимото съдействие за изготвяне на съответната документация за сглобяема къща, която се изисква от органа, издал разрешението за строеж на сглобяема къща, но не и обезпечаване на целия технически и организационен процес във връзка с тази дейност.

Необходими документи за започване на проектиране на сглобяема къща с фиксирани цени на проекти за община от нашия екип от професионалисти  с  пълна  проектантска правоспособност  и  членства  в КАБ  и КИИП:

  1. Нотариален акт
  2. Скица виза ( издава се от главния архитект на общината )
  3. Изходни данни от енергийна компания ( данни за проектиране )
  4. Изходни данни от водоснабдяване и канализация ( данни за проектиране ) строеж на слгобяема къща

Сглобяеми къщи Кисьов съдейства на клиентите си за цялостното обезпечение на строителния процес при желание от клиента. Разполагаме с екип за проектиране на сглобяеми къщи с ръководител арх. Николай Христов, които компетентно извършват всички изисквания на лицата одобряващи проектите на сглобяеми къщи

  • Търсене