header_image
Търсене
Намерихме 0 резултата. Искате ли да видите резултатите сега?
Търсене
намерихме 0 разултата
Резултати от търсенето

Новини

„Спести време и изгради сглобяема къща Кисьов до десет дни!“

Много добра енергоефективност и качество, отличава сглобяемите къщи от конвенционалните. Сглобяеми къщи Кисьов предлага добро решение на твоите жилищни нужди. Разполагаме с много обекти в цяла България. Конструкцията на сглобяемата къща е метална, разработена от стенни панели и метални покривни ферми, изготвени предварително по конструктивен проект в цех на строителя. Стенните панели се състоят от носеща метална рамка, изработена от тънкостенни студеноогънати профили. Между …