header_image
Търсене
Намерихме 0 резултата. Искате ли да видите резултатите сега?
Търсене
намерихме 0 разултата
Резултати от търсенето

Често задавани въпроси

РЕКЛАМИРАТ ЛИ СЕ ВСИЧКИТЕ ОФЕРТИ НА АГЕНЦИИТЕ

Дали ще бъдат публикувани в масмедиите всички оферти на дадена Агенция зависи от рекламната политика на фирмата. На практика най-често се случва имотите, които имат публичност, да са активните оферти на дадена Агенция, т.е. на клиенти, които са сключили с фирмата Договор за посредничество. Оферти на клиенти, които нямат договорни отношения с фирмата-посредник, се намират най-често в офиса на Агенцията и не се предлагат …

НОСИ ЛИ АГЕНЦИЯТА ОТГОВОРНОСТ ПРИ НАРУШАВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА НАЕМ

Не! Не носи отговорност. Дейността на Агенцията приключва с подписване на Договора за наемните отношения между Наемодателя и Наемателя. При нарушаване на клаузи от Договора с течение на времето, страните по договора търсят разрешение на възникналите проблеми или чрез преговори или по съдебен ред.

ВЗИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ КЛИЕНТ И АГЕНЦИЯ, ПРИ НЕ СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА ПОСРЕДНИЧЕСТВО

Една част от Агенциите приемат тези взаимоотмошения, но едва ли работят активно по офертата. Тя се включва например в базата данни на фирмата и се предоставяна само на клиенти, които посещават Агенцията и търсят имот, близък по данни на предлагания. Друга част от Агенциите може и да не приемат офертата без договаряне. И с основание. Защо посредникът трябва да изразходва напразно средства, които може …

ДОГОВОР ЗА ПОСРЕДНИЧЕСТВО

Този договор може да има и други наименования: Комисионен договор, Договор за поръчка, Договор за изключителни права. Този договор се сключва между клиента (продавач, купувач, наемодател, наемател) и Агенцията – посредник. В него се уреждат взаимните отношения между двете страни за постигане на крайната цел – да се изпълни от посредника желанието (поръчката) на клиента (покупка или продажба на имот, наемане или отдаване на имот …

НЕОБХОДИМА ИНФОРМАЦИЯ ЗА БРОКЕРА ПРИ ПОКУПКА НА ИМОТ ИЛИ ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ

Решили сте да купите имот. Уточнете вашите желания. Избирете с коя Агенция ще работите. Срещнете се с брокера и договорете правата и задълженията на двете страни за съвместната ви работа. За да сте коректни взаимно, а това е предпоставка сделката да се извърши бързо и изгодно, необходимо е предварително да сте уточнили някои важни особености. При купуване на жилище те са: Размера на цената. Добре е …

КОМИСИОННО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА АГЕНЦИЯТА – ПОСРЕДНИК В БЪЛГАРИЯ, ЕВРОПА И САЩ

За извършена посредническа дейност клиентът заплаща на Агенцията възнаграждение. Ето какво е то у нас: 5.1. При покупко-продажба на имот. За нашата страна в зависимост от района и естеството на сделката комисионното възнаграждение варира обикновено от 1% до 3% от продажната цена на имота и се заплаща както от Купувача така и от Продавача – най-често при подписване на Предварителния договор, но е възможно да …

ПАЗЕТЕ СЕ ОТ НЕЛЕГАЛНИ ФИРМИ И БРОКЕРИ

На пазара за недвижими имоти има измами, и от клиенти, и от Агенции. Обикновено това са нелегитимни брокери или фирми, които не са регистрирани по Търговския закон или по Закона за ДДС, не се включват в доброволния публичен регистър и работят без офис, без каквато и да е явна публичност. Срещата с клиенти правят на улицата, в кафето, в градинката, а връзката с тях …

РОЛЯТА НА ПРОФЕСИОНАЛНИЯ БРОКЕР

Закупуването на жилище е нещо повече от огледи на различни имоти. Важното е да се намери мечтания имот, в желания район, на най-атрактивното според представата на клиента място, на най-добрата цена, по възможност с минимална загуба на време и усилия. Всичко това може да се постигне, когато Купувачът работи с професионален брокер. Как ще го познаете? Той ще ви даде информация за цените на …

КАКВО СЕ ГУБИ И КАКВО СЕ ПЕЧЕЛИ ПРИ РАБОТА С АГЕНЦИЯ

Печели се изгубено време (понякога с месеци), което е пари. Спестяват се пари за скъпите реклами на имота в масмедиите, за водене на безброй телефонни разговори с потенциални клиенти, както и допълнителни разнообразни разходи около предлагането на пазара и намирането на клиент. Всичко това е грижа на агенциите. Печели се спокойствие и най-важното – чистота и сигурност на сделката. Ще се купи или продаде …

СЪЩНОСТ НА ДЕЙНОСТТА НА АГЕНЦИИТЕ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

При извършване на покупко-продажба или при наемане и отдаване под наем на недвижими имоти, откакто съществува този вид търговия, опити за спекулации винаги е имало. За да се избегне това, препоръчително е гражданите, които искат да извършат сделка, да се обърнат към фирма, специализирана в тази сфера. Чрез своите квалифицирани служители и адвокати тези фирми, които отдавна вече не са новост на българския пазар, …